სატრენინგო სივცრეები

სატრენინგო სივცრეები

თუ ტრენინგის გასავლელად სახლიდან ან სხვა შესაფერისი ადგილიდან არ გაქვთ კომპიუტერზე ან ინტერნეტზე წვდომა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი და ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების უფასო სივრცეები.

გაითვალისწინეთ, რომ კომპიუტერების რაოდენობა თითოეულ სივრცეში შეზღუდულია, ამიტომ საჭიროა წინასწარ დარეკოთ და დაჯავშნოთ თქვენთვის ადგილი.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ამ სივრცეებს (გარდა ტექნოპარკებისა და ინოვაციების ცენტრებისა) ჩვენი პარტნიორები უზრუნველყოფენ თავიანთი კეთილი ნებით, პროგრამის მხარდაჭერის მიზნით, ასე რომ გთხოვთ, დაიცვათ მათი დადგენილი წესები.

არსებული სივრცეები / ლოკაციები:


აფხაზეთი


სამეგრელო-ზემო სვანეთი


აჭარა


გურია


რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი

მალე დაემატება


იმერეთი


სამცხე-ჯავახეთი

მალე დაემატება


შიდა ქართლი


ქვემო ქართლი

მალე დაემატება


კახეთი


თბილისი