სასწავლო კურსები ინფორმაციურლ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში (ICT) საქართველოს მოქალაქეებისთვის

Choose you training and become competitive and be a part of the digital transformation of the global economy


პროექტის მენეჯმენტი და ბიზნესის ანალიზი

პროექტის მენეჯმენტი და ბიზნესის ანალიზი

თქვენ გაეცნობით Agile მეთოდოლოგიებს და ბიზნეს პროცესებს.

Front-End პროგრამირება

Front-End პროგრამირება

ისწავლეთ ყველაზე ხშირად გამოყენებული ენები front-end პროგრამირებაში და შექმენით პროგრამები განსაცვიფრებელი ინტერფეისებით.

Back-End პროგრამირება

Back-End პროგრამირება

Back Development ყურადღებას ამახვილებს საიტის მუშაობაზე.

აირჩიეთ თქვენთვის საინტერესო ენა და ტექნოლოგია.

Microsoft

Microsoft

აითვისეთ Microsoft–ის უახლესი ტექნოლოგიები და ისწავლეთ როგორ მართოთ Microsoft–ის კლიენტის ოპერაციული სისტემა, როგორ მართოთ და განავითაროთ Microsoft Azure და როგორ გაანალიზოთ მონაცემები.

Linux

Linux

ისწავლეთ როგორ მართოთ ღია კოდის და საზოგადოების მიერ შემუშავებული Linux ოპერაციული სისტემა.

Cisco

Cisco

Cisco Technologies კომპიუტერული ქსელების გლობალური ლიდერია; იგი წარმოადგენს ფართოდ გავრცელებულ არჩევანს კომპიუტერული ქსელების ოპტიმიზაციისა და დაცვისთვის.

ვირტუალიზაცია

ვირტუალიზაცია

ტექნიკის ფუნქციონირების ვირტუალიზაცია და ვირტუალური კომპიუტერული სისტემის შექმნა Citrix და Vmware ტექნოლოგიებით.

ბლოკჩეინი

ბლოკჩეინი

თქვენ გაიგებთ კრიპტოვალუტის საფუძვლებს, როგორ მუშაობს Blockchain ტექნოლოგია და Ethereum ჭკვიანი კონტრაქტების განხორციელება.

კიბერუსაფრთხოება

კიბერუსაფრთხოება

შეარჩიეთ თქვენი როლი ინფორმაციის უსაფრთხოების დეპარტამენტში და ჩაუღრმავდით პროფესიულ ტრენინგებს.

კომპიუტერული დაპროექტება და ინჟინერია

კომპიუტერული დაპროექტება და ინჟინერია

ორ და სამგანზომილებიანი დიზაინის მოდელირება საინჟინრო პროგრამით.

AI/ML and Data Science

AI/ML and Data Science

Machine Learning allows computers to use existing data to predict future behavior, results, and trends. By using ML, computers „learn“ without being explicitly programmed.

Mobile and Game Development

Mobile and Game Development

Gain knowledge on how to develop mobile applications on Android and iOS devices. Learn how to build games with the world's leading real-time game creation platform – Unity 3D.

UX/UI დიზაინი

UX/UI დიზაინი

თქვენ შეისწავლით UX და UI-ის საფუძვლებს, სხვადასხვა მეთოდებსა და ტექნიკას, რაც თქვენს პროფესიულ უნარებს ახალ ეტაპზე გადაიყვანს.

DevOps

DevOps

You will learn how to use Jenkins to automate your work and Kubernetes to design and deploy applications in a DevОps environment.

QA Engineering

QA Engineering

აღმოაჩინეთ პროგრამული უზრუნველყოფის ყველა შეცდომა და უზრუნველყავით მაღალი ხარისხის პროდუქტების წარმოება, ფუნქციური და ავტომატური ტესტირების გამოყენებით.

Cloud Services

Cloud Services

Learn Cloud Computing Services, created by technological giants Amazon and Google.

IT Service Management

IT Service Management

Get introduced to an end-to-end operating model for the creation, delivery and continual improvement of technology-enabled products and services with ITIL® framework, which is the world's leading best practice framework for implementing IT Service Management.