ბლოკჩეინი

ბლოკჩეინი

A blockchain is, in the simplest of terms, a time-stamped series of immutable records of data that is managed by a cluster of computers not owned by any single entity. Each of these blocks of data (i.e. block) is secured and bound to each other using cryptographic principles (i.e. chain).

The blockchain network has no central authority – it is the very definition of a democratized system. Since it is a shared and immutable ledger, the information in it is open for anyone and everyone to see. Hence, anything that is built on the blockchain is by its very nature transparent and everyone involved is accountable for their actions.

Blockchain technology is most simply defined as a decentralized, distributed ledger that records the provenance of a digital asset.

Blockchain, sometimes referred to as Distributed Ledger Technology (DLT), makes the history of any digital asset unalterable and transparent through the use of decentralization and cryptographic hashing.

You will learn the basics of cryptocurrency and Blockchain technology and how to use them like assets.

Blockchain and Bitcoin Fundamentals

In this training you will learn the basics conceptions behind Blockchain technology, what are its main benefits and how to apply blockchain for resolving business cases.

ბლოკჩეინის განვითარება

ყოვლისმომცველი ღრმა ჩაძირვა ჭკვიანი კონტრაქტების დაწერისა და მათთან ურთიერთქმედების აპლიკაციების შესაქმნელად. ეს კურსი გთავაზობთ Ethereum-ის, ჭკვიანი კონტრაქტებისა და განვითარების ენის Solidity-ის დეტალურ მიმოხილვებს. თქვენ აღმოჩნდებით Ethereum-ის ადაპტირებადი ფუნქციების კომპლექტთან, რომელიც საშუალებას აძლევს დეველოპერს შექმნას დეცენტრალიზებული აპლიკაციები უამრავი აპლიკაციისთვის.

Cryptocurrency Fundamentals

You will learn the basics of Blockchain technology and Cryptocurrency – how it is created, how it works, and how it can be used as an asset to solve problems.