პროექტის მენეჯმენტი და ბიზნესის ანალიზი

პროექტის მენეჯმენტი და ბიზნესის ანალიზი

თქვენ გაეცნობით Agile მეთოდოლოგიებს და ბიზნეს პროცესებს.

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®

Earn a PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® certification and demonstrate your knowledge of agile principles and your skill with agile techniques. If you work on agile teams or if your organization is adopting agile practices, the PMI-ACP is a good choice for you.

BA IT Business Analyst

This course will prepare you for the IQQBA Certified Foundation Level Business Analyst exam. The acquired knowledge assures a proficiency in definitions and background about business processes modeling and improving, collecting, and analyzing requirements, designing business solutions, and working in the area of innovation.