პროექტის მენეჯმენტი და ბიზნესის ანალიზი

პროექტის მენეჯმენტი და ბიზნესის ანალიზი

დარჩენილია

Იჩქარე! არ გამოტოვოთ თქვენი შესაძლებლობა!

თქვენ გაეცნობით Agile მეთოდოლოგიებს, ბიზნეს პროცესებს და შტატგარეშე დასაქმების შესაძლებლობებს.

ფრილანსინგი და პროდუქტის მენეჯმენტი

მიიღეთ ცოდნა პროდუქტის მენეჯმენტზე და ფრილანსერობაზე.

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®

Earn a PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® certification and demonstrate your knowledge of agile principles and your skill with agile techniques. If you work on agile teams or if your organization is adopting agile practices, the PMI-ACP is a good choice for you.

BA IT Business Analyst

This course will prepare you for the IQQBA Certified Foundation Level Business Analyst exam. The acquired knowledge assures a proficiency in definitions and background about business processes modeling and improving, collecting, and analyzing requirements, designing business solutions, and working in the area of innovation.